ENCLOSE viktigaste mål är att skapa energieffektiv och hållbar citylogistik i europeiska små och medelstora historiska städer och om effektiva konkreta åtgärder som ger rejäla förbättringar och vinster. Projektet arbetar med att öka medvetenheten inför denna utmaning.

Det finns redan erfarenheter och framgångsrika program med många idéer att inspireras av i Europa. De visar att det här är rätt väg att gå. ENCLOSE bygger vidare på och breddar dessa erfarenheter. Man ska bland annat:

  • få bort hinder och dela kunskaper om möjliga lösningar för de många små och medelstora historiska städerna i Europa
  • ta reda på om lösningarna går att överföra till andra städer
  • demonstrera lösningarna 
  • bereda väg för spridning av energieffektiva hållbara lösningar för citylogistik i många små och medelstora historiska städer i Europa.
     

ENCLOSE står för ENergy efficiency in City LOgistics Services for small and mid-sized European Historic Towns. Projektet finansieras av EU-kommissionen genom programmet Intelligent Energy– Europe (IEE) som stödjer organisationer som arbetar för hållbar energi. Programmet pågår från maj 2012 till november 2014.