ENCLOSE (ENergy efficiency in City LOgistics Services for small and mid-sized European Historic Towns -Eficiență energetică în serviciile de logistică din Orașele Istorice Europene Mici şi Medii) este un proiect finanțat de către Comisia Europeană în cadrul programului Intelligent Energy – Europe (IEE).

Lansat în luna mai 2012 și aflat în implementare până în noiembrie 2014, ENCLOSE are ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare cu privire la provocările legate de energie, eficienţă și logistică urbană durabilă din Orașele Istorice Europene, Mici şi Medii, și despre  oportunitățile concrete pentru a realiza îmbunătățiri și beneficii semnificative prin implementarea și operarea de măsuri adecvate și eficiente, mecanisme și abordări-cadru specifice, orientate spre acest tip de medii urbane. Unele experiențe și mecanisme inovatoare de succes există în Europa, oferind dovezi convingătoare legate de fezabilitatea și beneficiile abordării propuse. Pornind de la astfel de experiențe și prin extinderea lor, proiectul ENCLOSE va permite eliminarea barierelor și schimbul de cunoștințe despre soluții fezabile pentru numărul mare de Orașe Istorice Europene, mici şi medii, investigarea și demonstrarea transferabilității de soluții și deschiderea unor canale de diseminare și implementare de soluții eficiente energetic și de logistică urbană durabilă, în cât mai multe centre istorice mici şi medii din Europa.