ENCLOSE (ENergy efficiency in City LOgistics Services for small and mid-sized European Historic Towns; Efektywność energetyczna usług logistyki miejskiej dla małych i średnich miast historycznych w Europie) jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia – Europa (Intelligent Energy Europe – IEE), który wspiera działania zmierzające do zwiększenia efektywnego wykorzystania energii.

Projekt ENCLOSE rozpoczął się w maju 2012r. i jego realizacja potrwa do listopada 2014r. Głównym celem projektu jest zwiększanie świadomości na temat wyzwań stojących przed efektywną energetycznie i zrównoważoną logistyką miejską w małych i średnich miastach historycznych w Europie (MSMH) oraz na temat konkretnych możliwości osiągnięcia znaczącej poprawy i korzyści poprzez wdrażanie i zastosowanie odpowiednich i efektywnych środków specjalnie dostosowanych do tego typu środowisk miejskich. Pewne rozwiązania i innowacyjne programy funkcjonują już w Europie, dowodząc tym samym, iż takie podejście jest wykonalne i przynosi korzyści. Wykorzystując oraz rozwijając istniejące doświadczenia, projekt ENCLOSE przyczyni się do eliminacji ewentualnych barier oraz propagowania wiedzy nt. możliwych rozwiązań dla wielu małych i średnich historycznych miast europejskich oraz zbada i zademonstruje możliwość transferu tych rozwiązań pomiędzy miastami. W ramach projektu planowana jest promocja oraz przyszłościowe wykorzystanie energooszczędnych i zrównoważonych rozwiązań dla logistyki miejskiej w jak największej liczbie małych i średnich historycznych miast Europy.