ENCLOSE (ENergy efficiency in City LOgistics Services for small and mid-sized European Historic Towns) er et prosjekt støttet av EU-kommisjonen under Intelligent Energy– Europe (IEE) programmet som handler om energieffektiv bylogistikk for varetransporter i små og mellomstore historiske byer i Europa. 
 

Prosjektet ble lansert i Mai 2012 og skal avsluttes i November 2014. ENCLOSE har som formål å øke bevisstheten om utfordringene med energieeffektiv og bærekraftig varelogistikk i europeiske små og mellomstore historiske byer (SMHTs) og om konkrete muligheter til å oppnå forbedringer og fordeler ved å iverksette og operere egnede og effektive tiltak, ordninger og reguleringer spesielt tilpasset denne type byer. Erfaringer og suksessrike innovative ordninger eksistrerer i Europa i dag og gir bevis for gjennomførbarhet og fordeler av tiltakene. Ved å bygge på og utvikle erfaringer fra slike erfaringer vil ENCLOSE-prosjektet gjøre det mulig å flytte barrierer og å dele kunnskap om gjennomførbare løsninger for det store antall av europeiske små og middelstore historiske byer. Prosjektet vil undersøke og demonstrere overførbarheten av løsninger og legge til rette for formidling og framtidig sette på dagsorden energieffektive og bærekraftige løsninger  for flest mulig små og middelstore historiske byer over hele Europa.