ENCLOSE (ENergy efficiency in City LOgistics Services for small and mid-sized European Historic Towns)  is een project dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie onder het programma Intelligente Energy– Europe (IEE); belangrijkste doel is om organisaties  te ondersteunen bij de versterking van hun duurzame energiebeleid.

Het project loopt van mei 2012 tot november 2014, de belangrijkste doelstelling van het project is het delen van kennis en ervaringen op het gebied van energie-efficiënte en duurzame stedelijke logistiek in Europese kleine / middelgrote historische steden (SMHTs). Het gaat vooral om het zichtbaar maken van concrete kansen, om belangrijke verbeteringen door uitvoering van adequate en doeltreffende maatregelen, specifiek gericht op de stedelijke omgeving. Sommige ervaringen en succesvolle innovaties zijn in Europa het overtuigend bewijs van de haalbaarheid en voordelen van deze aanpak. Door voort te bouwen op dergelijke ervaringen kunnen barrières verwijderd worden.  Het ENCLOSE project  wil bestaande  kennis delen over bruikbare oplossingen voor het grote aantal Europese kleine- middelgrote historische steden,