ENCLOSE (енергийна ефективност в градските логистични услуги за малки и средни европейски исторически градове) е проект, финансиран от Европейската комисия по програма Интелигентна енергия - Европа (IEE), чиято дейност има за цел да помогне на организации, желаещи да подобрят енергийната устойчивост.
Стартирал през май 2012 г. и действащ до ноември 2014 г., ENCLOSE има за основна цел повишаване на информираността относно предизвикателствата на енергийно ефективната и устойчива градска логистика в Европейските малки и средни исторически градове (SMHTs); относно конкретните възможности за постигне на значими подобрения и ползите от въвеждането и прилагането на подходящи и ефективни мерки, схеми и рамкови подходи, специално насочени към този клас градска среда.
Някои опити и успешни иновационни схеми съществуващи в Европа предоставят убедителни доказателства за осъществимостта и ползите от подхода.
Изграждащ и разширяващ подобни опити, проектът ENCLOSE ще позволи премахването на бариерите и споделянето на знания за осъществими решения за многобройните Европейски малки и средни исторически градове; ще проучи и покаже възможността за обмен на решения и ще проправи пътя за разпространението на енергийно ефективни и устойчиви градски логистични решения и възприемането им в бъдеще във възможно най-голям брой малки и средни исторически центрове в цяла Европа.